پرداخت کمیسیون 100%

در کاما، ما بر این باور هستیم که ۱۰۰٪ کمیسیون متعلق به کارشناسان است و کارشناسان تنها باید هزینه‌های انجام قولنامه را پرداخت کنند. برخلاف املاک‌های سنتی که بیش از نیمی از کمیسیون قولنامه را از کارشناس می‌گیرند، کاما، تنها 20٪ از کمیسیون قولنامه را به‌عنوان سهم کارشناس از هزینه‌های انجام قولنامه، دریافت می‌کند. هزینه‌های انجام قولنامه شامل "هزینه نیروهای اداری"، "هزینه‌های فناوری اطلاعات"، "هزینه‌های عملیاتی و جاری"، "هزینه‌های بازاریابی و برند سازی"، "هزینه‌های توسعه شبکه"، "هزینه مدیران قرارداد"، "هزینه شعبه"، "هزینه کمیسیون معرفان فعال در شبکه" و ... که کاما به‌عنوان سهم هزینه‌های خود و سایر عوامل مؤثر در انجام قرارداد از محل کمیسیون قولنامه کارشناس دریافت می‌کند که به میزان 20 درصد از محل کمیسیون معاملات انجام‌شده توسط کارشناس می‌باشد.

مدل درآمد مشارکتی

کارشناسان می‌توانند با جذب و معرفی سایر کارشناسان و بنگاه‌های املاک به شبکه کاما، به‌صورت مادام‌العمر در درآمدهای آتی ایشان شریک شوند. یکی دیگر از روش‌های کسب درآمد کارشناسان کاما، مشارکت در درآمد ناشی از کمیسیون معاملات افرادی است که کارشناس به شبکه کاما معرفی کرده است که شامل دو بخش می‌باشد:

درآمد ناشی از معرفی بنگاه املاک

هر کارشناسی که یک بنگاه املاک به شبکه کاما معرفی کرده و پس از تأیید هیئت بازرسی و عقد قرارداد به شبکه کاما ملحق شود تا زمانی که کارشناس معرفی کننده و شعبه معرفی‌شده در شبکه کاما فعالیت می‌کنند از محل کمیسیون معاملاتی که در بنگاه املاک معرفی‌شده انجام می‌گردد، کارشناس معرفی کننده دارای درصد سهم مشارکتی می‌باشد که شبکه کاما از محل دریافت هزینه خود جداگانه به کارشناس معرفی کننده پرداخت خواهد نمود. بیشتر بدانید

درآمد معرفی سایر افراد

هر کارشناسی که یک فرد دیگر را (تازه‌کار یا حرفه‌ای) به شبکه کاما معرفی کرده و فرد معرفی‌شده به شبکه کاما ملحق شود، تا 5 سطح در کمیسیون فرد معرفی‌شده و افراد زیرمجموعه ایشان، درآمد مشارکتی از محل کمیسیون قولنامه‌های آن‌ها خواهد داشت که این درآمد را شبکه کاما از محل سهم درآمدی خودش به کارشناس معرفی کننده پرداخت خواهد نمود. بیشتر بدانید

به کاما بپیوندید

اگر به فکر حرفه‌ای شدن درزمینه املاک هستید، اکنون زمان آن است که با کاما بهترین و موفق‌ترین فرد در این زمینه باشید

تازه‌وارد هستید؟

ما در کنار شما هستیم، هیچ مکانی بهتر از کاما برای شروع وجود ندارد.

کارشناس باتجربه هستید؟

وقتشه که بازار تخصصی خودت را بسازی و به روش دلخواه خودت عمل کنی

بنگاه املاک هستید؟

بازار محلی خودتان را حفظ کنید و به توسعه نام تجاری خود ادامه دهید.