مدل پرداخت کاما

کاما، پرداخت سهم کمیسیون بالا و منصفانه

در کاما، ما بر این باور هستیم که %100 کمیسیون متعلق به کارشناسان است و کارشناسان تنها باید هزینه‌های انجام قولنامه را پرداخت کنند. برخلاف املاک‌های موجود که بیش از نیمی از کمیسیون قولنامه را از کارشناس می‌گیرند، کاما تنها هزینه‌های انجام قولنامه را دریافت می‌کند.
هزینه‌های انجام قولنامه شامل "هزینه نیروهای اداری"، "هزینه‌های فناوری اطلاعات"، "هزینه‌های عملیاتی و جاری"، "هزینه‌های بازاریابی و برند سازی"، "هزینه‌های توسعه شبکه"، "هزینه شعبه و مدیران قرارداد" و ... که کاما به ‌عنوان سهم هزینه‌های خود و سایر عوامل مؤثر در انجام قرارداد از محل کمیسیون قولنامه کارشناس دریافت می‌کند که میزان آن حداقلی و متغیر می باشد و از محل کمیسیون معاملات انجام شده توسط کارشناس تامین می گردد.
هزینه‌هایی که کارشناسان از محل درآمد حاصل از کمیسیون پرداخت میکنند همراه با رشد عملکرد و درآمد حاصل از کمیسیون ها مطابق جداول زیر کاهش می‌یابد و سهم کارشناس از محل درآمد حاصل از کمیسیون افزایش می یابد.

در کاما شما آزاد هستید که بنگاه محل عقد قرارداد مشتریان خودتان را از بین بنگاههای املاک طرف قرارداد کاما در شهر خودتان انتخاب کنید. همانگونه که مشاهده می کنید مطابق جداول فوق ، هزینه مربوط به بنگاه‌های املاک طرف قرارداد کاما ثابت بوده و باید پس از دریافت کمیسیون به ایشان پرداخت گردد و در تقسیم کمیسیون فی‌مابین کارشناسان و کاما مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند.در واقع پس از انجام قولنامه و دریافت کمیسیون آن،سهم بنگاه طرف قرارداد کاما به ایشان پرداخت می‌گردد و پس از آن مبلغ باقی مانده بین کاما و کارشناس مربوطه به شرح جدول فوق قابل تقسیم خواهد بود .
لازم به ذکر است که بنگاههای طرف قرارداد کاما دارای درجه بندی می باشند و درصد آنها مطابق با میزان رضایتمندی شما کارشناسان متغیر است.

بنگاههای طلایی

که بالاترین امتیاز را در نظرسنجی‌های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بالاتر از 4 می‌باشد ( کل امتیاز 5 است) ،مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 20 درصد می باشند. کارشناسان می‌دانند که در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 20 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی 10 درصد اضافه تر از سهم پایه مطابق جدول فوق.

که امتیاز خوبی را در نظرسنجی‌های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بین 3 تا 4 می‌باشد( کل امتیاز 5 است)، مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 15 درصد می‌باشند. کارشناسان می‌دانند در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 15 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی 5 درصد اضافه تر از سهم پایه مطابق جدول فوق

بنگاههای نقره ای

بنگاههای برنزی

که امتیاز متوسط را در نظرسنجی‌های کاما از خود کارشناسان دریافت نموده‌اند و نمره امتیاز آن‌ها بین 2 تا 3 می‌باشد(کل امتیاز 5 است)، مجاز به دریافت سهم کمیسیون تا 10 درصد می‌باشند. کارشناسان می‌دانند که در صورتی که در این بنگاه‌ها قرارداد ببندند باید 10 درصد از سهم کمیسیون خود را پرداخت کنند یعنی هیچ درصدی اضافه‌تر از سهم پایه مطابق جدول فوق لازم نیست پرداخت کنند. .

همچنین همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌کنید سهم هزینه‌های کاما، در طول یک سال کاری، از محل کمیسیون قراردادها متناسب با افزایش کمیسیون معاملات شما رو به کاهش بوده و به صفر می‌رسد. به عبارت دیگر به هر میزان که شما تعداد معاملات بیشتر و میزان کمیسیون بیشتری دریافت کنید به همان میزان هم سهم شما از کمیسیون معاملاتتان افزایش پیدا خواهد کرد. بعد از اتمام سال کاری، اعداد مجددا صفر گردیده و محاسبات جدول فوق مجددا صورت خواهد پذیرفت.
توجه : لازم به ذکر است که سهم کمیسیون کارشناسان فعال در تیم‌های املاک، نسبت به کارشناسان مستقل وآزاد متفاوت بوده و مطابق روش پرداخت کمیسیون تیمی می باشد. برای اطلاع بیشتر به بخش تیم‌های املاک در کاما مراجعه نمایید.

به کاما بپیوندید

اگر به فکر حرفه‌ای شدن درزمینه املاک هستید، اکنون با کاما بهترین و موفق‌ترین فرد در این زمینه باشید

تازه‌وارد هستید؟

ما در کنار شما هستیم، هیچ مکانی بهتر از کاما برای شروع وجود ندارد.

کارشناس کاما شوید

کارشناس باتجربه هستید؟

وقتشه که بازار تخصصی خودت را بسازی و به روش دلخواه خودت عمل کنی

به کاما بپیوندید

بنگاه املاک هستید؟

ما در کنار شما هستیم، هیچ مکانی بهتر از کاما برای شروع وجود ندارد.

ثبت شعبه