دیدگاه موفقیت محور

چرا دیدگاه موفقیت محور مهم است؟

دیدگاه سازمانی ما به نیروهای انسانی فعال در املاک کاما بر مبنای شایسته‌سالاری و موفقیت محور می‌باشد. به عبارت دیگر جوایز، پاداش‌ها و مزایا متعلق به کسانی است که عملکرد بهتری داشته باشند. روابط خویشاوندی و دوستی‌ها، عدم درک موفقیت کارشناسان، عدم ارج نهادن به موفقیت و سیاست‌بازی، در رفتار شغلی ما مفهومی ندارد. ما در املاک کاما همواره موفقیت‌های کارشناسان فعال را ارج نهاده و با استفاده از پلن‌های تشویقی متنوع از آنها قدردانی می‌کنیم.
در کاما 2 نوع امتیاز داریم:

  • امتیاز سیستمی
  • امتیاز عملکردی

امتیاز عملکردی

الف : امتیاز عملکردی کارشناسان املاک کاما :

امتیاز عملکردی کارشناسان املاک کاما که به صورت آزاد و یا در تیم ها مشغول به فعالیت هستند بر اساس نوع قولنامه ( خرید و فروش، رهن و اجاره)، تعداد قولنامه و میزان کمیسیون اخذ شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
هر 1 قولنامه فروش = 5 امتیاز
هر 1 قولنامه رهن و اجاره = 1 امتیاز
هر 1 میلیون کمیسیون = 1 امتیاز (در هر 2 نوع قولنامه)
به‌عنوان‌ مثال فرض کنید علی یک قولنامه فروش با 10 میلیون کمیسیون به‌صورت اشتراکی با همکاری احمد بسته است. همچنین علی به تنهایی یک قولنامه رهن و اجاره با کمیسیون 5 میلیون تومان نیز بسته است. امتیاز علی از نوع قولنامه اول 2.5 امتیاز و از کمیسیون قولنامه اول 5 امتیاز است. همچنین امتیاز علی از نوع قولنامه رهن و اجاره 1 امتیاز و از کمیسیون آن نیز 5 امتیاز می‌گیرد. در کل علی از این 2 قولنامه 13.5 امتیاز می‌گیرد. همچنین احمد نیز 7.5 امتیاز از قولنامه فروش خود از قولنامه اول دریافت می‌کند.
نکته: اگر قولنامه ای به‌صورت اشتراکی انجام شد، امتیاز قولنامه تقسیم به 2 می‌شود و همچنین امتیاز کمیسیون قولنامه های اشتراکی، بر اساس توافق کارشناس خریدار و کارشناس فروشنده بر تقسیم کمیسیون، مورد محاسبه قرار می گیرد.
در املاک کاما جدولی به نام جدول نفرات برتر وجود دارد. این جدول بر اساس امتیازات عملکردی اشخاص محاسبه می‌شود و جدول نفرات برتر در هر فصل و هرسال، در هر شهر نمایش داده می‌شود.

نفرات برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هر فصل

در هر فصل از سال، جدول نفرات برتر هر شهر بر اساس امتیاز عملکردی کارشناسان آن شهر محاسبه می‌شود. در آخر هر فصل، نفرات برتر شهر مشخص می‌شوند. به نفرات برتر هر شهر مدال اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل کارشناس نمایش داده می‌شود. در آغاز هر فصل جوایز آخر فصل نفرات برتر مشخص می‌شود و در آخر هر فصل جوایز به کارشناسان برتر اختصاص یافته می‌شود. به علت این‌که نوع جوایز متغیر می باشد، در ابتدای هر فصل جایزه ویژه مربوط به همان فصل اعلام خواهد گردید

نفرات برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هرسال

مشابه نفرات برتر هر فصل، جدول نفرات برتر هر شهر در سال بر اساس امتیاز عملکردی کارشناسان آن شهر محاسبه می‌شود. به نفرات برتر هرسال در هر شهر، مدال‌های اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل کارشناس نمایش داده می‌شود. همچنین در آغاز هر سال، جوایز نفرات برتر آخر سال مشخص می‌شود و و طی مراسمی به کارشناسان برتر، جایزه ویژه تقدیم خواهد گردید. به علت اینکه نوع جوایز متغیر می‌باشد، در اوایل هر سال جایزه ویژه مربوط به همان سال اعلام خواهد گردید

ب : امتیاز عملکردی تیم های کامایی :

امتیاز عملکردی تیم های کامایی، بر اساس مجموع امتیاز عملکردی کارشناسان فعال در آن تیمهای املاک به صورت سالانه مورد محاسبه قرار می گیرد.

تیم های برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هرسال

مشابه نفرات برتر هر سال، جدول تیم های برتر هر شهر در سال بر اساس جمع امتیاز عملکردی کارشناسان آنها در آن شهر محاسبه می‌شود. به تیم های برتر هرسال در هر شهر، مدال‌های اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل تیم نمایش داده می‌شود. همچنین در آغاز هرسال، جوایز تیم های برتر آخر سال قبل مشخص می‌شود و طی مراسمی به مدیران تیمهای برنده شده، جایزه ویژه تقدیم خواهد گردید. به علت اینکه نوع جوایز متغیر می باشد ،در اوایل هر سال جایزه ویژه مربوط به همان سال اعلام خواهد گردید.

امتیاز سیستمی کاما

در کاما هر کارشناس یا مدیر تیم به‌ مرورزمان و با انجام فعالیت‌های خاصی امتیاز سیستمی دریافت می‌کنند. این امتیازهای سیستمی ، قابلیت خرج کردن در برابر موارد ارزشمندی در باشگاه املاک کاما خواهند داشت . نحوه کسب این امتیازات سیستمی به شرح زیر است:

به ازای هر یک امتیاز عملکردی که هر کارشناس کسب می کند، یک امتیاز سیستمی هم به او تعلق خواهد یافت .به عبارت دیگر معادل امتیاز عملکردی ،امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

در هر فصل به ازای امتیاز عملکردی به نفر اول 3 برابر امتیاز عملکردی فصلش، نفر دوم 2 برابر امتیاز عملکردی فصلش و نفر سوم 1 برابر امتیاز عملکردی فصلش امتیاز سیستمی داده می‌شود.

در هر سال به ازای امتیاز عملکردی به نفر اول 3 برابر امتیاز عملکردی سال، نفر دوم 2 برابر امتیاز عملکردی سال و نفر سوم 1 برابر امتیاز عملکردی سال ،امتیاز سیستمی داده می‌شود.

به ازای معرفی کاما به سایر کارشناسان املاک و ثبت نام آن‌ها در کاما، پس از تایید ثبت نام توسط پشتیبان کاما، یک امتیاز سیستمی را شما دریافت خواهید کرد. دوستان خودتان را به خانواده کاما دعوت کنید و امتیاز سیستمی دریافت کنید.

به ازای هر 20 امتیاز عملکردی کارشناسان جذب شده توسط شما، یک امتیاز سیستمی به شما تعلق خواهد یافت.

به ازای هر بنگاه املاک طرف قرارداد کاما که توسط شما به کاما معرفی شده باشد، 50 امتیاز سیستمی به ازای هر بنگاه به شما تعلق خواهد یافت

به ازای هر 20 امتیاز عملکردی بنگاه معرفی شده توسط شما، یک امتیاز سیستمی به شما تعلق خواهد یافت.

به ازای هر پیشنهادی خلاقانه جدیدی که برای املاک کاما می‌فرستید و مورد تایید کاما قرار بگیرد، 10 امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

به ازای هر گزارش مشکل در هر بخش از سیستم کاری کاما و یا سایت کاما ، که برای املاک کاما بفرستید و مورد تایید کاما قرار بگیرد، یک امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

به ازای هر گواهینامه دوره‌های آموزشی آکادمی کاما که شما دریافت کنید 30 امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

به ازای هر مدرک تخصصی که از کاما دریافت کنید، 150 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

به ازای هر 4 ملک تأیید شده در آگهی نامه سایت یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

به ازای هر ملک تأیید شده در آگهی نامه سایت که دارای فیلم یا صوت معرفی ملک باشد، یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

در صورت تکمیل پروفایل شخصی خودتان در سایت کاما، یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

با توجه به اینکه بعد از انجام قولنامه از مشتریان شما نظرسنجی می‌شود، بر اساس امتیاز دریافتی شما از مشتریان، اگر 5 امتیاز گرفتید 1 امتیاز سیستمی، اگر 4 امتیاز گرفتید نیم امتیاز سیستمی دریافت می‌کنید.

هر3 ماه حضور در کاما یک امتیاز دارد و به ازای هرسال ماندن در کاما، این امتیاز یک ضریب ده درصدی می‌گیرد. هرچقدر مدت‌زمان بیشتری در کاما حضورداشته باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد.

با شرکت در هر نظرسنجی کاما که برای شما ارسال خواهد شد، نیم امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

شما به محض ثبت نام در کاما و پیوستن به خانواده بزرگ کارشناسان املاک مجازی ایران، 5 امتیاز سیستمی در یافت خواهید کرد.

به ازای ثبت هر مقاله در مجله کاما، 10 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

به ازای قراردادن هر پست تبلیغاتی برای کاما در صفحه اینستاگرام، یوتیوب و آپارات اختصاصی خودتان و ارسال آن به کاما، 5 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

به ازای قراردادن هر پست نکات آموزشی همراه با تبلیغ کاما در صفحه اینستاگرام ، یوتیوب و آپارات اختصاصی خودتان و ارسال آن به کاما، 5 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

معادل یک چهارم هر یک امتیاز عملکردی که یک تیم کسب می کند، امتیاز سیستمی به مدیر تیم تعلق خواهد یافت .

مدیر تیمی که به رتبه اول در سال در شهر قم دست یافته باشد، 2 برابر امتیاز عملکردی امتیاز سیستمی دریافت خواهد کرد.

هر ماه حضور تیم در کاما یک امتیاز دارد و به ازای هرسال ماندن در کاما، این امتیاز یک ضریب ده درصدی می‌گیرد. هرچقدر مدت‌زمان بیشتری در کاما حضورداشته باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد.

نکته: توجه داشته باشید که مهلت استفاده از امتیازات سیستمی و خرج کردن آن‌ها در باشگاه املاک کاما، از زمان دریافت امتیاز سیستمی به مدت یک سال می‌باشد و بعد از گذشت یک سال از زمان دریافت هر امتیاز سیستمی، امتیاز مربوطه از بین خواهد رفت.

باشگاه کاما

باشگاه کارشناسان کاما، فرصتی برای قدردانی از وفاداری شما به خانواده کاما

اشگاه کاما ابزاری برای ارائه خدمات سازمان یافته به همه اعضای خانواده کاما می‌باشد.این باشگاه محلی است برای مصرف امتیازات سیستمی که از کاما دریافت نموده اید.شما می توانید با استفاده از امتیازات سیستمی خود هرکدام از امکاناتی را که باشگاه کاما در اختیارتان قرار می‌دهد را مورد استفاده قرار دهید. نحوه اخذ امتیازات سیستمی در بخش امتیازات و جوایز کاما آورده شده است. کاما مرتبا در حال رشد و توسعه پیشنهادات و امکانات باشگاه خود می‌باشد.لیست امکانات پیشنهادی کاما به شرح زیر است:

برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمای کار در کاما مراجعه نمایید

به کاما بپیوندید

اگر به فکر حرفه‌ای شدن درزمینه املاک هستید، اکنون با کاما بهترین و موفق‌ترین فرد در این زمینه باشید

تازه‌وارد هستید؟

ما در کنار شما هستیم، هیچ مکانی بهتر از کاما برای شروع وجود ندارد.

کارشناس کاما شوید

کارشناس باتجربه هستید؟

وقتشه که بازار تخصصی خودت را بسازی و به روش دلخواه خودت عمل کنی

به کاما بپیوندید

بنگاه املاک هستید؟

ما در کنار شما هستیم، هیچ مکانی بهتر از کاما برای شروع وجود ندارد.

ثبت شعبه