سامانه داشبورد کارشناسان

هر کارشناس کاما، یک داشبورد اختصاصی در سایت کاما دارد که در این داشبورد اطلاعات مهمی که مربوط به فعالیت حرفه‌ای خود اوست را می‌بیند. در زیر تمام بخش‌های این داشبورد برای شما شرح داده شده است.

در این قسمت شما می‌توانید ملک‌ها و مشتریان طلایی خود را مشاهده کنید. به‌عنوان یک کارشناس باید بیشترین وقت خود را صرف ملک و مشتری طلایی خود کنید تا در ماه جاری بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارید.

در این قسمت شما می‌توانید جدول نفرات برتر عملکردی فصل جاری را در شهر خود مشاهده کنید. نفرات برتر بر اساس تعداد قولنامه‌های انجام شده و کمیسیون گرفته شده محاسبه می‌شوند. همچنین می‌توانید جایگاه خود را در بین کارشناسان شهر مشاهده کنید. این جدول امتیازات در آخر هر فصل و سال صفر شده و به نفرات برتر هر شهر جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد.

بعد از هر قولنامه کارشناس، از خریداران و فروشندگانی که با هر کارشناس کار کرده‌اند نظرسنجی از طریق سیستم گرفته خواهد شد. در این نظرسنجی بر اساس چند سؤال امتیازاتی از 1 تا 5 از مشتریان گرفته می‌شود و برای کارشناس لحاظ می‌شود. میانگین این نظرات گرفته شده برای هر کارشناس یک نمره امتیازی بین 1 تا 5 خواهد داشت که عملکرد هر کارشناس بر اساس سوابق گذشته را نشان می‌دهد. این امتیاز در صفحه اختصاصی شما به عموم مردم نشان داده خواهد شد.

در این قسمت می‌توانید کارهای مهمی که باید در آینده انجام دهید را یادداشت کنید و برای آن تاریخی برای یادآوری تنظیم کنید. به این صورت در آن زمان مشخص شده سیستم با یک پیام آن کار را یادآوری می‌کند و دیگر کارهای مهمتان به تعویق نخواهد افتاد.

شما می‌توانید قرارهای سرویس و بازدید، کارشناسی، قولنامه و دیگر قرارهای مهمتان را در تقویم خود بنویسید تا همواره مدیریت زمان خود را در دست داشته باشید.

این بخش شامل موارد تبلیغاتی که در راستای پیام‌های تبلیغاتی کل سیستم و همچنین پیام‌های تبلیغاتی مخصوص شهر و استان خودتان می‌باشد را مشاهده کنید. همچنین خودتان می‌توانید با برقراری ارتباط با مدیر سایت اگر پیشنهادی برای بهره‌گیری از این فضاهای تبلیغاتی دارید ارائه دهید تا شما هم از فضای تبلیغاتی سایت برای اهدافتان از قبیل معرفی ملک‌های ویژه و پروژه‌های شهر خودتان بهره بگیرید

این بخش شامل موارد تبلیغاتی که در راستای پیام‌های تبلیغاتی کل سیستم و همچنین پیام‌های تبلیغاتی مخصوص شهر و استان خودتان می‌باشد را مشاهده کنید. همچنین خودتان می‌توانید با برقراری ارتباط با مدیر سایت اگر پیشنهادی برای بهره‌گیری از این فضاهای تبلیغاتی دارید ارائه دهید تا شما هم از فضای تبلیغاتی سایت برای اهدافتان از قبیل معرفی ملک‌های ویژه و پروژه‌های شهر خودتان بهره بگیرید

در این قسمت شما با آخرین اخبار کاما آشنا خواهید شد. اطلاعیه‌ها، اخبار و امکانات جدید سایت از این طریق به کارشناسان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

در این قسمت شما می‌توانید تمام گزارشات عملکردی خود را در انواع قسمت‌ها مشاهده کنید. انواع گزارش‌هایی که می‌توانید ببینید به شرح زیر است:

  • گزارش درآمدی شخصی به تفکیک ماه و سال
  • گزارش میانگین درامد شخصی به تفکیک ماه و سال
  • گزارش تعداد ملک‌های ثبت شده به تفکیک ماه و سال
  • گزارش تعداد مشتری‌های ثبت شده به تفکیک ماه و سال
  • گزارش میزان تحقق هدف‌های انتخاب شده شخصی به نسبت کارکرد به تفکیک ماه و سال
  • گزارش درصد و تعداد میزان قولنامه‌های مشارکتی و تکی به تفکیک ماه و سال
  • گزارش درصد کمیسیون اخذشده در معاملات شخصی(به نسبت مبلغ معامله)به تفکیک ماه و سال
  • گزارش امتیاز سیستمی اخذ شده توسط شما به تفکیک موضوع

در این قسمت شما می‌توانید نظرسنجی‌های سایت که جواب نداده‌اید را در این قسمت ببینید. نظرسنجی‌ها توسط سیستم از شما پرسیده می‌شود. شرکت در نظرسنجی‌های سایت از اهمیت بالایی برخوردار است و نشان از اهمیت شما به سیستم است. شرکت در نظرسنجی‌ها همراه با دریافت امتیازات سیستمی است.