دیدگاه سازمانی ما به نیروهای انسانی فعال در املاک کاما بر مبنای شایسته سالاری و موفقیت محور می‌باشد. به عبارت دیگر جوایز، پاداش‌ها و مزایا متعلق به کسانی است که عملکرد بهتری داشته باشند. روابط خویشاوندی و دوستی‌ها، عدم درک موفقیت کارشناسان، عدم ارج نهادن به موفقیت و سیاست‌بازی در رفتار شغلی ما مفهومی ندارد. ما در املاک کاما همواره موفقیت‌های کارشناسان فعال را ارج نهاده و با استفاده از پلن‌های تشویقی متنوع از آن‌ها قدردانی می‌کنیم.
در کاما 2 نوع امتیاز داریم:

امتیاز عملکردی:

امتیاز عملکردی کارشناسان املاک کاما که به صورت آزاد و یا در تیم ها و بنگاه‌های طرف قرارداد کاما مشغول به فعالیت هستند بر اساس نوع قولنامه(خرید و فروش، رهن و اجاره)، تعداد قولنامه و میزان کمیسیون اخذ شده مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
هر 1 قولنامه فروش = 5 امتیاز
هر 1 قولنامه رهن و اجاره = 1 امتیاز
هر 1 میلیون کمیسیون = 1 امتیاز (در هر 2 نوع قولنامه)
به‌عنوان مثال فرض کنید علی یک قولنامه فروش با 10 میلیون کمیسیون به‌صورت اشتراکی با همکاری احمد بسته است. همچنین علی به تنهایی یک قولنامه رهن و اجاره با کمیسیون 5 میلیون تومان نیز بسته است. امتیاز علی از نوع قولنامه اول 2.5 امتیاز و از کمیسیون قولنامه اول 5 امتیاز است. همچنین امتیاز علی از نوع قولنامه رهن و اجاره 1 امتیاز و از کمیسیون آن نیز 5 امتیاز می‌گیرد. در کل علی از این 2 قولنامه 13.5 امتیاز می‌گیرد. همچنین احمد نیز 7.5 امتیاز از قولنامه فروش خود از قولنامه اول دریافت می‌کند.
نکته: اگر قولنامه‌ای به‌صورت اشتراکی انجام شد، امتیاز قولنامه تقسیم به 2 می‌شود و همچنین امتیاز کمیسیون قولنامه‌های اشتراکی، بر اساس توافق کارشناس خریدار و فروشنده بر تقسیم کمیسیون، مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
در املاک کاما جدولی به نام جدول نفرات برتر وجود دارد. این جدول بر اساس امتیازات عملکردی اشخاص محاسبه می‌شود و جدول نفرات برتر در هر فصل و هر سال، در هر شهر نمایش داده می‌شود.
نفرات برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هر فصل
در هر فصل از سال، جدول نفرات برتر هر شهر بر اساس امتیاز عملکردی کارشناسان آن شهر محاسبه می‌شود. در آخر هر فصل، نفرات برتر شهر مشخص می‌شوند. به نفرات برتر هر شهر مدال اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل کارشناس نمایش داده می‌شود. در آغاز هر فصل جوایز آخر فصل نفرات برتر مشخص می‌شود و در آخر هر فصل جوایز به کارشناسان برتر اختصاص یافته می‌شود. به علت اینکه نوع جوایز متغیر می‌باشد، در ابتدای هر فصل جایزه ویژه مربوط به همان فصل اعلام خواهد گردید
نفرات برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هرسال
مشابه نفرات برتر هر فصل، جدول نفرات برتر هر شهر در سال بر اساس امتیاز عملکردی کارشناسان آن شهر محاسبه می‌شود. به نفرات برتر هر سال در هر شهر، مدال‌های اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل کارشناس نمایش داده می‌شود. همچنین در آغاز هر سال، جوایز نفرات برتر آخر سال مشخص می‌شود و و طی مراسمی به کارشناسان برتر، جایزه ویژه تقدیم خواهد گردید. به علت اینکه نوع جوایز متغیر می‌باشد، در اوایل هر سال جایزه ویژه مربوط به همان سال اعلام خواهد گردید

امتیاز عملکردی تیم ها یا بنگاه‌های املاک طرف قرارداد کاما، بر اساس مجموع امتیاز عملکردی کارشناسان فعال در آن تیم‌ها یا بنگاه‌های املاک به صورت فصلی و سالانه مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
تیم‌ها یا بنگاه‌های املاک برتر بر اساس امتیاز عملکردی در هر سال
مشابه نفرات برتر هر سال، جدول تیم‌های برتر هر شهر در سال بر اساس جمع امتیاز عملکردی کارشناسان آن‌ها در آن شهر محاسبه می‌شود. به تیم های برتر هر سال در هر شهر، مدال‌های اختصاصی داده می‌شود که در پروفایل تیم نمایش داده می‌شود. همچنین در آغاز هر سال، جوایز تیم‌های برتر آخر سال قبل مشخص می‌شود و طی مراسمی به مدیران تیم‌های برنده شده، جایزه ویژه تقدیم خواهد گردید. به علت اینکه نوع جوایز متغیر می‌باشد، در اوایل هر سال جایزه ویژه مربوط به همان سال اعلام خواهد گردید.

امتیاز سیستمی کاما:

در کاما هر کارشناس یا مدیر تیم به مرور زمان و با انجام فعالیت‌های خاصی امتیاز سیستمی دریافت می‌کنند. این امتیازهای سیستمی، قابلیت خرج کردن در برابر موارد ارزشمندی در باشگاه املاک کاما خواهند داشت. نحوه کسب این امتیازات سیستمی به شرح زیر است:

1. امتیاز عملکردی کارشناسان:

به ازای هر یک امتیاز عملکردی که هر کارشناس کسب می‌کند، یک امتیاز سیستمی هم به او تعلق خواهد یافت. به عبارت دیگر معادل امتیاز عملکردی ،امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

2. نفرات برتر هر شهر در هر فصل:

در هر فصل به ازای امتیاز عملکردی به نفر اول 3 برابر امتیاز عملکردی فصلش، نفر دوم 2 برابر امتیاز عملکردی فصلش و نفر سوم 1 برابر امتیاز عملکردی فصلش امتیاز سیستمی داده می‌شود.

3. نفرات برتر هر شهر در هر سال:

در هر سال به ازای امتیاز عملکردی به نفر اول 3 برابر امتیاز عملکردی سال، نفر دوم 2 برابر امتیاز عملکردی سال و نفر سوم 1 برابر امتیاز عملکردی سال ،امتیاز سیستمی داده می‌شود.

4. جذب سایر کارشناسان:

به ازای معرفی کاما به سایر کارشناسان املاک و ثبت نام آن‌ها در کاما، پس از تایید ثبت نام توسط پشتیبان کاما، یک امتیاز سیستمی را شما دریافت خواهید کرد. دوستان خودتان را به خانواده کاما دعوت کنید و امتیاز سیستمی دریافت کنید.

5. امتیاز عملکردی کارشناسان جذب شده به کاما توسط شما :

به ازای هر 20 امتیاز عملکردی کارشناسان جذب شده توسط شما، یک امتیاز سیستمی به شما تعلق خواهد یافت.

6. جذب بنگاه طرف قرارداد کاما:

به ازای هر بنگاه املاک طرف قرارداد کاما که توسط شما به کاما معرفی شده باشد، 50 امتیاز سیستمی به ازای هر بنگاه به شما تعلق خواهد یافت

7. امتیاز عملکردی بنگاه جذب شده به کاما توسط شما :

به ازای هر 20 امتیاز عملکردی بنگاه معرفی شده توسط شما، یک امتیاز سیستمی به شما تعلق خواهد یافت.

8. ارائه پیشنهادات خلاقانه تأیید شده:

به ازای هر پیشنهادی خلاقانه جدیدی که برای املاک کما می‌فرستید و مورد تایید کاما قرار بگیرد، 10 امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

9. اعلام هر نوع مشکل در سیستم کاری کاما و در سایت کاما:

به ازای هر گزارش مشکل در هر بخش از سیستم کاری کاما و یا سایت کاما ، که برای املاک کما بفرستید و مورد تایید کاما قرار بگیرد، یک امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

10. کسب گواهینامه‌های آموزشی:

به ازای هر گواهینامه دوره های آموزشی آکادمی کاما که شما دریافت کنید 30 امتیاز سیستمی کسب خواهید کرد.

11. کسب مدارک تخصصی کاما:

به ازای هر مدرک تخصصی که از کاما دریافت کنید، 150 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

12. ثبت ملک در آگهی نامه سایت کاما:

به ازای هر 4 ملک تأیید شده در آگهی نامه سایت یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

13. ثبت ملک همراه با فیلم یا صوت معرفی ملک:

به ازای هر ملک تأیید شده در آگهی نامه سایت که دارای فیلم یا صوت معرفی ملک باشد، یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

14. تکمیل پروفایل شخصی در سایت کاما:

در صورت تکمیل پروفایل شخصی خودتان در سایت کاما، یک امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

15. امتیاز دریافت شده از مشتریان:

با توجه به اینکه بعد از انجام قولنامه از مشتریان شما نظرسنجی می‌شود. بر اساس امتیاز دریافتی شما از مشتریان، اگر 5 امتیاز گرفتید 1 امتیاز سیستمی، اگر 4 امتیاز گرفتید نیم امتیاز سیستمی دریافت می‌کنید.

16. امتیاز ماندگاری کارشناسان در کاما :

هر3 ماه حضور در کاما یک امتیاز دارد و به ازای هر سال ماندن در کاما، این امتیاز یک ضریب ده درصدی می‌گیرد. هرچقدر مدت زمان بیشتری در کاما حضورداشته باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد.

17. شرکت در نظر سنجی های کاما:

با شرکت در هر نظرسنجی کاما که برای شما ارسال خواهد شد، نیم امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

18. ثبت‌نام در کاما:

شما به محض ثبت‌نام در کاما و پیوستن به خانواده بزرگ کارشناسان املاک مجازی ایران، 5 امتیاز سیستمی در یافت خواهید کرد.

19. ثبت مقاله در مجله کاما:

به ازای ثبت هر مقاله در مجله کاما، 10 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

20. بازاریابی کاما در اینستاگرام ، یوتیوب و آپارات :

به ازای قرار دادن هر پست تبلیغاتی برای کاما در صفحه اینستاگرام، یوتیوب و آپارات اختصاصی خودتان و ارسال آن به کاما، 5 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

21. ارائه نکات آموزشی همراه با تبلیغ کاما در فضای مجازی:

به ازای قرار دادن هر پست نکات آموزشی همراه با تبلیغ کاما در صفحه اینستاگرام، یوتیوب و آپارات اختصاصی خودتان و ارسال آن به کاما، 5 امتیاز سیستمی دریافت خواهید کرد.

22. امتیاز عملکردی تیم:

معادل یک چهارم هر یک امتیاز عملکردی که یک تیم کسب می‌کند، امتیاز سیستمی به مدیر تیم تعلق خواهد یافت .

23. تیم برتر هر شهر در هر سال:

مدیر تیمی که به رتبه اول در سال در شهر قم دست یافته باشد، 2 برابر امتیاز عملکردی امتیاز سیستمی دریافت خواهد کرد.

24. امتیاز ماندگاری تیم در کاما:

هر ماه حضور تیم در کاما یک امتیاز دارد و به ازای هرسال ماندن در کاما، این امتیاز یک ضریب ده درصدی می‌گیرد. هرچقدر مدت زمان بیشتری در کاما حضورداشته باشید، امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد.

نکته: توجه داشته باشید که مهلت استفاده از امتیازات سیستمی و خرج کردن آن‌ها در باشگاه املاک کاما، از زمان دریافت امتیاز سیستمی به مدت یک سال می‌باشد و بعد از گذشت یک سال از زمان دریافت هر امتیاز سیستمی، امتیاز مربوطه از بین خواهد رفت.