هر کارشناس به‌ محض ورود به خانواده کاما، یک نیروی پشتیبان در کنار خود دارد. این پشتیبان در هر ساعتی از شبانه روز پاسخگوی سؤالات احتمالی کارشناسان خواهد بود و شما هر نوع مشکل، سوال و یا پیشنهادی را در هر زمینه‌ای از فعالیت خودتان در کاما داشته باشید به راحتی می‌توانید با پشتیبان خود در میان بگذارید و موضوع مورد درخواست شما به سرعت توسط پشتیبان اختصاصی شما پیگیری خواهد گردید. در واقع پشتیبان اختصاصی شما، کانال ارتباطی شما با املاک کاما خواهد بود و همگی نیروهای پشتیبان در شهر شما زیر نظر مدیریت شهر مشغول به فعالیت می‌باشند.
ما همواره در کاما پشتیبان کارشناسان و کاربران خود خواهیم بود. همچنین شما در هر لحظه‌ای که مایل بودید می‌توانید پشتیبان خود را با ذکر دلیل حذف کنید و پشتیبان جدیدی برای شما انتخاب خواهد شد.